Pojištění pro stavbaře

Stavební pojištění a montážní pojištění je dynamickým pojistným produktem, bez kterého se ve stavebnictví neobejde žádný investiční záměr či developerská činnost.

Pojištění je určeno pro každou osobu zúčastněnou na budovaném díle v procesu jeho výstavby, respektive montáže. Cílem pojištění je poskytnout pojistnou ochranu v případě věcné škody a finanční ztráty, případně odpovědnosti za škody vzniklé třetí osobě v souvislosti s budovaným dílem.

Pojištěným je ten, kdo má v souvislosti s budovaným dílem pojistný zájem. Může to být hlavní dodavatel, subdodavatelé i investor. Plnění z pojištění pak bude poskytnuto té straně, která je škodou přímo postižena, případně která vynaloží náklady na její odstranění.

Předmětem pojištění je vždy budované stavební nebo montážní dílo včetně materiálu použitého k výstavbě. Může jim být i okolní stávající majetek objednatele, zařízení staveniště, stavebně-montážní vybavení a stavební a montážní stroje.

Jedná se o kategorii pojištění „all risk“, což znamená, že pojištění se vztahuje na všechny náhlé a nepředvídané škody, které nejsou z krytí výslovně vyloučeny.


Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.

Souhlasím s podmínkami GDPR.