Pojištění pro dopravce

Problematika pojištění odpovědnosti odesílatele, přepravce, zasilatele a dopravce

 • Školení řidičů o problematice správného vyplnění CMR listu pro případné plnění PÚ
 • Vysvětlení pojmu odesílatel a dopravce
 • Vysvětlení odpovědnosti odesílatele, zasílatele, přepravce a dopravce
 • Odpovědnost za škody na přepravovaném nákladu v ČR a mezinárodní (CMR)
 • Výluky z pojištění dopravce, jejich připojištění, zbožové pojištění
 • Pojištění kabotáže
 • Pojištění pracovního stroje, POV a HAV
 • Pojištění asistenčních služeb, přeložení nákladu, pojištění vyproštění vozidla
 • Zvláštní zájem, smluvní pokuty
 • Pojištění odpovědnosti řidiče z výkonu povolání

Nabídka služeb při řešení pojistných událostí,
pojištění a likvidací škod

 • Převzetí nevyřízených škod k zastupování u pojistitelů
 • Audit současných pojistných smluv, vyhodnocení současné pojistné ochrany
 • Vytvoření nové koncepce kompletní pojistné ochrany
 • Pravidelné sledování cen pojistného trhu, porovnávání se současnými cenami, aktualizace
 • Provádění změn v průběhu pojištění, jednání s pojistiteli
 • Vedení dokumentace u škod a hlášení pojistných událostí

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.

Souhlasím s podmínkami GDPR.